Biografische drieluiken

Binnen de biografische coaching nemen biografische drieluiken een specifieke plaats in. Het is een krachtig middel om contact te maken met je levensloop, daarin thema’s te herkennen en verbanden te leggen. Je kunt bij een diepere laag van motivatie komen, die helder maakt wat je te doen staan.

Door middel van het bevragen van drie eenvoudige tekeningen die je zelf maakt, het zogenoemde drieluik, ontwikkel je bewustzijn over (een deel van) je leven, een thema, een gebeurtenis, een keuze, enzovoort. Door het verhaal in beeld te brengen, visueel te maken, kun je het meer buiten jezelf plaatsen en er objectiever naar kijken, je stapt even uit het denken en piekeren.
Met biografische vragen gaan we op zoek naar de relatie tussen de luiken zodat het verhaal in een bredere context bekeken kan worden; je werpt een nieuw licht op de situatie(s), soms wordt je een blik gegund op wat zich verbergt achter de luiken.

Je hebt geen tekentalent of -ervaring nodig, iedereen kan op deze manier werken.

Dit kan in een (of enkele) gesprek(ken), desgewenst ook in een traject.