Verschillende mogelijkheden

Als in een eerste sessie de vraag helder is geworden, kan er gekozen worden voor een van de hieronder genoemde trajecten. 

Levensfasen traject
Je kunt een mensenleven indelen in periodes van zeven jaar die elk hun eigen kleur en wetmatigheden hebben, hoe zagen die levensfasen er voor jou uit? Per sessie bekijken we één fase en stel ik je gerichte vragen over die periode, tot we bij het heden aangekomen zijn. In een laatste sessie vatten we samen wat gevonden is, en formuleer je het antwoord op je vraag en wat je daarmee wilt gaan doen.
Het geeft een groots overzicht over je leven en de thema’s die erin spelen.  

‘Levensfasen in beeld’ traject 
In plaats van vragend en schrijvend de levensfasen te onderzoeken, kan dat ook tekenend en vragend, daarbij wordt gebruik gemaakt van de werkwijze Biografische Drieluiken, (zie ook de pagina Biografische drieluiken).

Vier lagen traject
Bij deze werkwijze onderzoeken we met gerichte vragen in vier sessies vier belangrijke gebieden van het menszijn om jezelf in een genuanceerde gelaagdheid in beeld te krijgen. 

  • Hoe verhoud jij je tot de tastbare wereld en de fysieke omgeving?
  • Hoe is het met je energiehuishouding, met gewoontes en overtuigingen?
  • Waar word je enthousiast van, verlang je naar, en wat stoot jou af?
  • Waar ga jij voor, hoe geef je sturing aan het leven, en wat maakt jou nu zo uniek?


In een laatste sessie halen we daar de belangrijkste vondsten uit om jezelf in deze verscheidenheid in beeld te krijgen en antwoord te vinden op je vraag, om vandaaruit ook acties te formuleren.