Privacy verklaring

Levensloopgesprek is het (ZZP) bedrijf van mij, Paula Boon. Derhalve ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals ik hieronder vermeld.

NB. Via mijn website verwerk ik geen persoonsgegevens.
De persoonsgegevens die ik verwerk zijn: voor- en achternaam, telefoonnummer en emailadres (en waar strikt noodzakelijk, waar het een facturering per post betreft, de adresgegevens).

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het maken of wijzigen van afspraken per email en/of per telefoon

En ik verwerk persoonsgegevens waartoe ik wettelijk verplicht ben, dit zijn betalingsgegevens via de facturen die nodig zijn voor mijn belastingaangifte.

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, dat betekent zolang als een coaching traject duurt. Daarna verwijder ik het mailverkeer.

Wat betreft de betalingsgegevens hanteer ik de wettelijk gestelde (belasting)termijn. Alleen mijn boekhouder kan de facturen inzien, met haar heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ik deel nooit gegevens met derden, en alles wat besproken wordt, blijft tussen jou en mij.

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op: paulaboon@levensloopgesprek.nl of 06-47775405.